Historia - Gimnazjum nr 51

Idź do spisu treści

Menu główne

Historia

O szkole

Historia szkołyZespół Szkół nr 2 pojawił się na krakowskiej mapie edukacyjnej w dniu 1 września 2010 roku w wyniku przekształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 3.

Zespół w dzisiejszej lokalizacji istnieje od 1995 roku, kiedy to decyzją Kuratora Oświaty w Krakowie do Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 z ul. Na Załęczu dołączono Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 10 z ul. Grochowej.
Obie szkoły miały za sobą bogate doświadczenie w przygotowaniu młodych ludzi do zawodów budowlanych i mechanicznych. Obie mogą pochwalić się długą historią swojej działalności. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 10 powstała 1 września 1966 roku jako szkoła przyzakładowa Krakowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego „Krakbud,” a Zespół Szkół Zawodowych nr 3 przekształcił się z Zasadniczej Szkoły Budowlanej Krakowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa, która powstała 1 września 1973 roku.

Zespół Szkół mimo zmian w systemie edukacji rozwija się bez przerwy, dopasowując się do potrzeb rynku edukacyjnego. W 1995 roku w skład Zespołu wchodziły: Szkoła Zawodowa i Wieczorowe Technikum Budowlane dla Dorosłych.
W 1997 roku szkoła została poszerzona o Wieczorowe Liceum Ogólnokształcące. Utworzono również dwie klasy Innowacji Pedagogicznej, w której uczniowie przez 2 lata realizowali program liceum ogólnokształcącego, a następnie podejmowali decyzję o dalszym kontynuowaniu nauki lub wybierali zawód i odbywali praktykę. Innowacja Pedagogiczna wdrożona
w naszym Zespole w latach 1997 – 2001 wyprzedzała o kilka lat reformę edukacji zawodowej.

Kolejne lata przyniosły powstanie w ramach Zespołu: Gimnazjum nr 51 (1.IX.1999 r.),

Liceum Ogólnokształcącego nr XXXVII oraz nowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 25.
1 września 2010 roku została powołana do życia Szkoła Podstawowa nr 8.

Młodzież uczy się (od października 2004 roku) w dwóch budynkach szkolnych: w budynku przy ul. Goszczyńskiego 44 (budynek został przekazany naszemu Zespołowi w styczniu 2003 r.) i w budynku przy ul. Grochowej 23.

Od 2002 roku mamy status Szkoły Ćwiczeniowej krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. W uznaniu zasług w pracy z młodzieżą Zespół został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2003 roku szkoła otrzymała certyfikat „Szkoły przyjaznej uczniom.” W roku szkolnym 2004/2005 - certyfikat „Cogito – szkoła ucząca myśleć,” a w 2005/2006 – pierwszy certyfikat „Szkoły promującej bezpieczeństwo.”

Przez prawie 40 lat istnienia naszej szkoły, jej mury opuściło kilkanaście tysięcy absolwentów. Jedni są już od dawna dorosłymi ludźmi, inni dopiero w tę dorosłość wchodzą. Ci najmłodsi ciekawie spoglądają przez pryzmat naszej szkoły na to, co ich czeka.

Nadanie Zespołowi w dniu 6 grudnia 2003 r. (w 30 rocznicę powstania), imienia człowieka tak mądrego i dobrego, jakim był ksiądz profesor Józef Tischner było zwieńczeniem wieloletniej pracy całej społeczności szkolnej. Słowa księdza prof. Józefa Tischnera: „Powołaniem człowieka jest tworzenie dobra” stały się mottem naszej szkoły. Wejście do Rodziny Szkół Tischnerowskich pozwala nam kontynuować wspaniałe idee naszego Patrona i krzewić je wśród młodzieży.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego