Interblok2015 - Gimnazjum nr 51

Idź do spisu treści

Menu główne

Interblok2015

Interblok

INTERBLOK

Interblok to interdyscyplinarny, 3 - letni program nauczania blokowego przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i informatyki w gimnazjum. W naszej szkole realizuje go grupa osiemnastu uczniów klasy II, zainteresowanych naukowo - eksperymentalną pracą. W trakcie zajęć uczniowie nabywają umiejętności badania i eksperymentowania. Uczą się zasad pracy w grupie i pracy projektowej. Nabywają umiejętności formułowania wniosków na podstawie obserwacji i komunikowania się, wyszukiwania i korzystania z informacji. Kształtują umiejętność dokonywania samooceny swojej pracy.


Rok szkolny 2013/2014

Pierwszy rok naszych zajęć


Rok szkolny 2014/2015

10 IX 2014 r. Jaką objętość zajmuje kropla? Od jakich czynników zależy wielkość kropli?

Na zajęciach mierzyliśmy, jaką objętość zajmuje kropla cieczy i od jakich czynników zależy jej wielkość. Badaliśmy objętości kropel następujących cieczy: wody destylowanej, wody destylowanej z płynem do mycia naczyń, 20 % roztworu wodnego soli kuchennej i gliceryny. Zauważyliśmy, że wielkość kropli cieczy zależy od zakraplacza, rodzaju cieczy, a dokładniej od napięcia powierzchniowego oraz od gęstości cieczy.


24 IX 2014 r. Z wielokątów foremnych różnych kształtów zaprojektuj wzory posadzek.


Na ostatnich zajęciach projektowaliśmy wzory posadzek. Zabawa była świetna!!! Dużym wyzwaniem było przygotowanie wielokątów potrzebnych do wykonania ćwiczenia.
Nasze zadanie polegało na ułożeniu wzorów z trójkątów równobocznych, kwadratów, pięciokątów, sześciokątów, ośmiokątów i dwunastokątów, tak żeby nie było dziur. Musieliśmy uzyskać odpowiedź na pytanie: „Ile figur foremnych może zapełniać płaszczyznę wokół każdego punktu tak, aby w projekcie posadzki składającej się tylko z takich figur nie było pustych miejsc?”
Oto efekty nasze
j pracy!!!


15 X 2014 r. Ziemia – Księżyc – Słońce, co wynika z takiego sąsiedztwa?


Na dzisiejszych zajęciach przeprowadziliśmy kilka pokazów, które pomogły nam zrozumieć przyczynę występowania faz Księżyca, pływów morskich oraz zaćmień Słońca i Księżyca. Najpierw za pomocą globusa, modelu Słońca i Księżyca zaprezentowaliśmy zjawisko przypływów i odpływów morskich. Wysokość wody w czasie przypływu i odpływu zobrazowaliśmy nakładając na model kuli ziemskiej ruchomy pierścień o zmiennej szerokości. Kolejne dwa pokazy: zjawisko występowania faz Księżyca oraz zaćmień Słońca i Księżyca przeprowadziliśmy w zaciemnionej sali. Aby dobrze je zrozumieć posłużyliśmy się globusem, modelem Księżyca oraz latarką imitującą Słońce. W czasie każdej prezentacji pamiętaliśmy o wzajemnym ułożeniu Ziemi, Księżyca oraz Słońca. Wszystkie pokazy okazały się dla nas interesujące i bardzo przydatne.


12 XI 2014 r. Wyszywanki matematyczne.

W okresie przed Bożym Narodzeniem na zajęciach wykonywaliśmy kartki metodą haftu matematycznego. Oto nasze prace.


26 XI 2014 r. Jak zbudować model wulkanu, z którego wypływa lawa?

Naszym zadaniem było wykonanie modelu stożka wulkanicznego, z którego wypływa „lawa”. Model wulkanu ulepiliśmy z gliny. W jego środku umieściliśmy plastikową butelkę imitującą komin wulkaniczny oraz krater. Chemiczną lawę uzyskaliśmy w kominach wulkanicznych naszych modeli trzema metodami. W pierwszej – do proszku do pieczenia dodawaliśmy octu z barwnikiem. W metodzie drugiej zmieszaliśmy proszek do pieczenia z sodą oczyszczoną (w stosunku 1:1) i tak sporządzoną mieszaninę zadaliśmy octem z kilkoma kroplami farbki. W trzeciej metodzie do sody oczyszczonej dodaliśmy wodę i kilka kropli płynu do naczyń, a następnie wprowadzaliśmy ocet z barwnikiem. Oj działo się działo. Wydzielający się w reakcjach dwutlenek węgla daje fantastyczne efekty. Byliśmy zachwyceni wypływem sztucznej „lawy”. Pod koniec zajęć obejrzeliśmy jeszcze wybuch wulkanu, podczas którego trzaskało, iskrzyło i z pomarańczowej substancji powstawała ciemna, zielona, porowata masa i lotny ciemnozielony pył. To był krajobraz wulkaniczny.


7 I 2015 r. Czy jednym posunięciem da się rozwiązać wszystkie układy dwóch równań liniowych?


W gimnazjum, zgodnie z programem uczymy się tylko dwóch sposobów rozwiązywania układów równań - podstawienia i przeciwnych współczynników. Na zajęciach Interbloku (07.01) nauczyliśmy się trzeciej metody - wyznaczników. Użycie tej metody zajmuje więcej czasu niż dwóch pozostałych, ale jest pewniejsze i bardziej dokładne. Pokazano nam również jak zapisywać układy równań w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Justyna Barycz kl. 2

A tu ściąga


14 I 2015 r. Praktyczne zastosowanie zapisu dwójkowego liczb.


Na zajęciach omawialiśmy dwa sposoby zapisu liczb: system pozycyjny dziesiętny i system pozycyjny dwójkowy (binarny) – najprostszy, bo występują w nim tylko dwie cyfry 0 i 1. Zamienialiśmy liczby zapisane w systemie dziesiętnym na liczby zapisane w systemie dwójkowym. I odwrotnie – liczby zapisane w systemie dwójkowym - na liczby zapisane w systemie dziesiętnym. Czy wiesz, jeżeli masz 14 lat, to Twój wiek zapisany w systemie binarnym ma postać: 1110. Na zajęciach tworzyliśmy również plan adresów w sieciach IP. Przydzielaliśmy adresy dla czterech komputerów i drukarki. Pierwszy adres był znany w postaci dziesiętnej i dwójkowej. Pod koniec zajęć zapoznaliśmy się z programem Kalkulator (widok programisty).


8 IV 2015 r. Napełniamy balony gazem różnymi metodami napełniania.


Na dzisiejszych zajęciach napełnialiśmy balony gazem trzema różnymi metodami. W pierwszej zastosowaliśmy drożdże, cukier, ciepłą wodę. Substancje wprowadziliśmy do plastikowej butelki, a na jej szyjkę nałożyliśmy balon. Butelkę lekko wstrząsnęliśmy. W drugiej metodzie - do butelki wprowadziliśmy ocet, a do balonika wsypaliśmy proszek do pieczenia. Balonik założyliśmy na butelkę i jego zawartość wsypaliśmy do butelki. W metodzie trzeciej do balonika wsypaliśmy sól kuchenną i balon założyliśmy na butelkę wypełnioną colą lub wodą mineralną gazowaną. Zawartość balonika wsypaliśmy do butelki. Zabawa była świetna, a na efekty nie trzeba było długo czekać, zwłaszcza przy metodzie drugiej. Wszystkie balony wypełnione były dwutlenkiem węgla. Tlenek węgla (IV) wydziela się podczas rozkładu kwasu węglowego, podczas reakcji węglanów (wodorowęglan sodu – składnik proszku do pieczenia) z kwasami. Drożdże oddychają wydzielając dwutlenek węgla.


17 IV 2015 r. W jaki sposób można przedstawić deformacje skalne za pomocą modelu?

Celem dzisiejszych zajęć było wykonanie modelu, za pomocą którego można zademonstrować powstawanie gór fałdowych i zrębowych. Najpierw udaliśmy się do pracowni komputerowej, w której korzystając z zasobów Internetu wyszukaliśmy informacje na temat deformacji skał. Następnie za pomocą dwóch modeli przedstawiliśmy, w jaki sposób dochodzi do deformacji ciągłych i nieciągłych skał. Pierwszy model, przedstawiający proces fałdowania skał zrobiliśmy z pasków ligniny. Drugi model - pokazujący powstawanie uskoków, zrębów i rowów tektonicznych, wykonaliśmy z kolorowych pudełek. Zbudowane przez nas modele bardzo dobrze przedstawiały procesy geologiczne, które powodują powstawanie obszarów o budowie fałdowej i zrębowej.


27 V 2015 r. Statystyka.

Tematem tych zajęć było przygotowanie, przeprowadzenie ankiety wśród uczniów naszej szkoły oraz opracowanie wyników. Ankieta dotyczyła zdrowego trybu życia.


10 VI 2015 r. Falownica - praktyczna realizacja urządzenia do demonstracji rozchodzenia się
mechanicznej fali poprzecznej.


Na ostatnich w tym roku zajęciach z przedmiotów codziennego użytku: spinaczy do bielizny, gumy pasmanteryjnej budowaliśmy falownice. Zmieniając naciąg gumy i ilość spinaczy wzbudzaliśmy fale mechaniczne o różnych parametrach. Przy tej okazji przypomnieliśmy sobie szereg wiadomości dotyczących fal mechanicznych.Rok szkolny 2015/2016

23 IX 2015 r.
Praktyczne zastosowanie twierdzenia Talesa.

Twierdzenie Talesa: „Jeżeli ramiona kąta przetniemy dwiema prostymi równoległymi, to długości odcinków wyznaczone przez te proste na jednym ramieniu kąta są proporcjonalne do długości odpowiednich odcinków wyznaczonych przez te proste na drugim ramieniu kąta.”Jeżeli k || l, to:  a/b=c/d,     a/c=(a+b)/(c+d),     c/x=(c+d)/y

Wykorzystując twierdzenie Talesa uczniowie wyznaczyli szerokość Zalewu Bagry.


25 IX 2015 r. Małopolska Noc Naukowców


25 września grupa uczniów naszego gimnazjum uczestniczyła w kolejnej edycji Małopolskiej Nocy Naukowców na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Spotkanie z nauką i naukowcami odbywało się pod hasłem „Gdzie nie spojrzysz – wszędzie Chemia”. My odwiedziliśmy Laboratorium Czterech Żywiołów oraz Laboratorium luminescencji. Widzieliśmy szereg ciekawych doświadczeń chemicznych obejmujących cztery żywioły: ziemię, wodę, powietrze i ogień, m.in. burzę w kieliszku, chemiczny wulkan, fajerwerki, krzesanie ognia, koktajle chemiczne, kolorowe piany, samozapłon, sztuczną krew, ogrody chemiczne, efekty przy mieszaniu cieczy nieniutonowskiej. W Laboratorium luminescencji obserwowaliśmy świecenie różnych substancji chem. w ciemności.7 X 2015 r. Zaprojektuj system zaopatrzenia oazy w wodę.

Naszym dzisiejszym zadaniem było zaprojektowanie, a następnie wykonanie modelu zaopatrzenia oazy w wodę. Najpierw udaliśmy się do pracowni komputerowej. W zasobach internetowych sprawdziliśmy, co to jest ciśnienie hydrostatyczne i jak działa studnia artezyjska oraz fogarra. Następnie przystąpiliśmy do zbudowania modelu działania studni artezyjskiej. Do dużej plastikowej butelki wsypaliśmy piasek modelując go na kształt niecki. Na to nałożyliśmy plastikową miseczkę. W miseczce zrobiliśmy  otwór, do którego włożyliśmy plastikową rurkę. Miejsce styku rurki z miseczką uszczelniliśmy plasteliną, a rurkę zatkaliśmy korkiem. Włożyliśmy model studni artezyjskiej do dużej plastikowej miski i sprawdziliśmy, czy woda wlana do warstwy przepuszczającej wodę  (piasku) wypływa pod ciśnieniem hydrostatycznym. Okazało się, że nasz model działał prawidłowo, ponieważ po odetkaniu korka ze „studni” wylewała się woda.


4 XI 2015 r. Co kryje twierdzenie Pitagorasa?

Każdy gimnazjalista zna twierdzenie Pitagorasa: „Jeżeli trójkąt jest prostokątny, to suma kwadratów dwóch przyprostokątnych jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej”.
Z interpretacji geometrycznej twierdzenia wynika, że jeśli na bokach trójkąta prostokątnego zbudujemy trzy kwadraty (długości boków poszczególnych kwadratów będą odpowiednio równe długościom boków trójkąta prostokątnego), to suma pól kwadratów zbudowanych na przyprostokątnych będzie równa polu kwadratu, który zbudowaliśmy na przeciwprostokątnej.
Ta interpretacja geometryczna to w rzeczywistości wersja twierdzenia, którą podał sam Pitagoras.
Zadaniem uczniów było sprawdzenie, czy taki związek, jak pomiędzy polami kwadratów, będzie istniał także dla innych figur geometrycznych, zbudowanych na bokach trójkąta prostokątnego.
Uczniowie sprawdzili tą zależność dla dowolnych trójkątów równoramiennych, trójkątów równobocznych, dowolnych trójkątów, półkoli zbudowanych na bokach trójkąta prostokątnego.11 IV 2016 r. Kryształy w życiu człowieka

Kryształy, proces rozpuszczania, rozpuszczalność i krystalizacja. Znane nam substancje mają strukturę krystaliczną, czyli uporządkowaną w przestrzeni. Do bezpostaciowych zaliczamy szkło, polimery i żywice. Otrzymywaliśmy dzisiaj sole – substancje krystaliczne. Przygotowywaliśmy hodowle kryształów różnych soli i oczywiście ogrody chemiczne z bujną roślinnością soli. Diament i grafit to także kryształy. Poznaliśmy ich strukturę, właściwości i wynikające z nich zastosowania. Naszą wiedzę o zastosowaniach kryształów w życiu codziennym utrwaliliśmy po obejrzeniu konkursowej prezentacji naszej koleżanki „Kryształy w życiu człowieka”. I na koniec – rozkład soli pod wpływem temperatury – czyli wulkan chemiczny.12 V 2016 r. W świecie badań współczesnej fizyki

12 maja zwiedziliśmy Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracowniach Zakładu Fizyki Jądrowej mieliśmy okazję zobaczyć, jak prowadzone są badania zjawisk fizycznych. W laboratorium procesów ultraszybkich widzieliśmy tworzenie plazmy wiązką światła laserowego. W innej pracowni oglądaliśmy najnowocześniejszy tomograf do diagnostyki medycznej, umożliwiający obrazowanie ciała pacjenta metodą magnetycznego rezonansu jądrowego. Widzieliśmy także kilka doświadczeń z wykorzystaniem ciekłego azotu.

W tym dniu zwiedziliśmy również Narodowe Centrum Synchrotronowe SOLARIS, a tam najnowocześniejsze w Polsce multidyscyplinarne urządzenie badawcze – synchrotron. Emisja promieniowania elektromagnetycznego przez to urządzenie umożliwia wykonywanie badań w takich dziedzinach jak fizyka, biologia, chemia, biochemia, farmakologia, medycyna.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego