Grono Pedagogiczne - Szkoła Podstawowa nr 8

Idź do spisu treści

Menu główne

Grono Pedagogiczne

Dyrektor Zespołu Szkół

mgr inż. Barbara Buczkowska

zastępca Dyrektora

mgr Anna Igar - Makowska

edukacja wczesnoszkolna

mgr Aneta Adamus

mgr Anna Bereźnicka

mgr Katarzyna Gunia

mgr Anna Kicka

mgr Agnieszka Warzecha

mgr Edyta Wójcik

język polski

mgr Agnieszka Piskorska - Łuszczyńska

mgr Urszula Steinhof

mgr Edyta Wójcik

język angielski

mgr Monika Kosoń - Sawicka

mgr Karina Kujawska - Drobniak

mgr Adriana Pabich

język niemiecki

mgr Monika Sienkiewicz

historia

mgr Marta Dębosz - Warchoł

historia i społeczeństwo

mgr Marta Dębosz - Warchoł

wiedza o społeczeństwie

mgr Marta Dębosz - Warchoł

mgr Agnieszka Podyma

matematyka

mgr Anna Boruta

mgr Ewelina Dranka

fizyka

mgr Anna Boruta

chemia

mgr Halina Seweryn

geografia

mgr Aneta Adamus

zajęcia komputerowe
informatyka

mgr inż. Magdalena Domaradzka

mgr Halina Seweryn

religia

ks. Wojciech Adamus

ks. Maciej Rutkowicz

przyroda i biologia

mgr Marta Seweryńska

plastyka

mgr Agnieszka Podyma

muzyka

mgr Teodor Bąbka

mgr Mirela Zięcina

wychowanie do życia
w rodzinie

mgr Marta Dębosz - Warchoł

mgr Agnieszka Podyma

wychowanie fizyczne

mgr Edyta Majcherczyk

mgr Mirela Zięcina

zajęcia techniczne i technika

mgr inż. Barbara Buczkowska

mgr inż. Magdalena Domaradzka

zajęcia artystyczne

mgr Agnieszka Podyma

mgr inż. Angelika Kozak

tańce

mgr inż. Angelika Kozak

doradztwo zawodowe

mgr Monika Sienkiewicz

nauczyciel bibliotekarz

mgr Barbara Heksel

pedagog szkolny

mgr Anna Igar - Makowska

psycholog szkolny

mgr Beata Klimek

oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny

mgr Mariola Ziółko

logopeda

mgr Urszula Steinhof

nauczyciele świetlicy

mgr Aneta Adamus

mgr Teodor Bąbka

mgr Anna Bereźnicka

mgr Anna Boruta

inż. Magdalena Domaradzka

mgr Żaneta Grodowska

mgr Katarzyna Gunia

mgr Anna Kicka

mgr inż. Angelika Kozak

mgr Agnieszka Podyma

mgr Halina Seweryn

mgr Marta Seweryńska

mgr Monika Sienkiewicz

mgr Agnieszka Warzecha

mgr Edyta Wójcik

mgr Mirela Zięcina

mgr Mariola Ziółko

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego