Patron - Szkoła Podstawowa nr 8

Idź do spisu treści

Menu główne

Patron

Ksiądz Profesor Józef Tischner urodził się 12 marca 1931 roku w Starym Sączu. Dzieciństwo i młodość spędził w Łopusznej na Podhalu, dwa kroki, jak mawiał, od Dunajca. Jego rodzice (nauczyciele) kochali go bardzo. Nie przypuszczali,
że w przyszłości poświęci się służbie bożej.


Po zdaniu tak zwanej dużej matury w nowotarskim liceum, zgodnie z wolą ojca, złożył papiery na Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, mimo że podjął już decyzję, że zostanie księdzem. W czasie nasilającej się stalinizacji Polski, podjęcie studiów teologicznych, wiązało się z utratą pracy przez jego rodziców. Jednak głos powołania był tak mocny, że w maju 1950 roku młody Józef zastukał do bramy Seminarium Duchownego w Krakowie. Pozostał nadal studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale już na Wydziale Teologicznym. Całe swoje życie poświęcił Bogu, człowiekowi, nauce i filozofii. Od 1968 roku wykładał na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, był kierownikiem Katedry Filozofii Człowieka tej uczelni. Pracował również w PWST w Krakowie i na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wchodził

w skład redakcji: „Tygodnika Powszechnego” i wydawnictwa „Znak.”

Od początku swojej misji duszpasterskiej związał się z Krakowem, nie zapominając również o rodzinnym Podhalu. Był kapłanem, katechetą, kaznodzieją, rekolekcjonistą i nauczycielem dla wszystkich. Lubiły go dzieci, ceniła młodzież, ludzie prości i wykształceni. Ogromną popularnością cieszyły się jego „trzynastki” – msze dla krakowskiej inteligencji w kościele św. Anny oraz msze dla przedszkolaków w kościele

św. Marka.

Obdarzony niezwykłym talentem obserwacji człowieka, życia i świata stworzył wspaniałe dzieła filozoficzne, w których pisze

o wartościach etyczno - moralnych, humanistycznych i religijnych w wymiarze uniwersalnym i ponadczasowym.

Jest autorem książek m.in. „Świat ludzkiej nadziei,” „Etyka Solidarności,” „Jak żyć?,” „Idąc przez puste Błonia,” „Historia filozofii po góralsku.”


I dziś, choć Go już nie ma wśród nas, bo odszedł na zawsze 28 czerwca 2000 roku pełnić swą służbę u Boga, jego prawda o człowieku, Bogu i świecie, przekazywana w sposób prosty
i zrozumiały na zawsze będzie przenikać umysły ludzkie oraz wskazywać drogę tym, którzy nie potrafią się odnaleźć na krętych ścieżkach życia.

Sala im. ks. prof. Józefa Tischnera w naszej szkole

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego