Szkoła teraz - Szkoła Podstawowa nr 8

Idź do spisu treści

Menu główne

Szkoła teraz

Rok Szkoły w Ruchu


OBSZAR 1


PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z AKTYWNOŚCIĄ FIZYCZNĄ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ, KTÓRE DOWODZĄ, ŻE LEKCJE WF MOGĄ BYĆ CIEKAWE I ATRAKCYJNE


OBSZAR 2


NAPISANIE DWÓCH SCENARIUSZY ZAJĘĆ ALTERNATYWNYCH WRAZ Z DOKUMENTACJĄ Z ICH REALIZACJI NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


OBSZAR 3


ZAJĘCIA DOTYCZĄCE ROLI AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W ŻYCIU WRAZ Z DOKUMENTACJĄ Z ICH REALIZACJI NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


OBSZAR 4


UDZIAŁ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I WYCHOWAWCÓW EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLENIACH O TEMATYCE ZDROWOTNEJ / RUCHOWEJ


zaświadczenie 1
zaświadczenie 2
zaświadczenie 3OBSZAR 5


PRZEPROWADZENIE TRZECH AKCJI ZWIĄZANYCH Z AKTYWNOŚCIĄ RUCHOWĄ, NIEODBYWAJĄCYCH SIĘ W TRAKCIE TRWANIA ZAJĘĆ SZKOLNYCH.


OBSZAR 6


ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZAKRESU AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA, BEZPIECZENSTWA LUB ZDROWIAOBSZAR 7


INDYWIDUALNE WSPARCIE NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W CELU ZACHĘCENIA UCZNIÓW DO PODEJMOWANIA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ: ODKRYWAMY PASJE, ZAINTERESOWANIA I TALENTY


OBSZAR 8


ZORGANIZOWANIE IMPREZY Z UDZIAŁEM NAJBLIŻSZYCH CZŁONKÓW RODZINY UCZNIÓW 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego